Synergiczna Edukacja dla Przyszłości

 

“Analfabetami w 21 wieku nie będą ci  nieumiejący czytać czy pisać,

lecz ci, którzy nie będą potrafili uczyć się, oduczać i znowu uczyć nowych rzeczy.” ― Alvin Toffler

 

Żyjemy w epoce przejściowej, w której pokornie musimy zaakceptować fakt, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. To olbrzymie wyzwanie, bowiem od dekad edukowano nas i szkolono do funkcjonowania w ramach przewidywalnych scenariuszy. Obecnie nikt już nie zaprzeczy, że nadszedł czas rozpadu starych paradygmatów, a na stałe w codzienności mieszkańców naszej planety zagościły niepewność i nieprzewidywalność- zmiany klimatu, korporacjonizm wykańczający zasoby planety i niszczący demokracje krajów, nierówności społeczne, widmo sztucznej inteligencji, mającej przejąć pracę ludzi (a może nawet coś więcej..), inżynieria społeczna używająca m.in. propagandy i przemysłu rozrywkowego, by kształtować osobowości naszych dzieci.

Rzeczywistość stała się zbyt złożona, byśmy uparcie i nieświadomie używali starych modeli i posługiwali się spojrzeniem dwubiegunowym- teraz musimy stawić czoła wieloznaczności. Umiejętność zrozumienia i adaptowania się do ciągłych zmian są kluczowe dla przetrwania w 21 wieku.

Adaptabilność i meta-umiejętności to niezbędne elementy edukacji 21 wieku. Zła wiadomość jest taka, że elementy te są całkowicie nieobecne w obecnym systemie edukacji w Polsce. Jest też dobra wiadomość: nie musimy czekać, aż system się obudzi (to się raczej nie stanie) i możemy w każdej chwili wyruszyć w podróż świadomej edukacji, bo najwyższy czas już nadszedł. Nazywane czasami umiejętnościami 21 wieku, tak naprawdę nie są nowym wynalazkiem, a raczej powrotem do tego, co to znaczy być człowiekiem, a wydają się tym bardziej nowe i rewolucyjne, im bardziej współczesny system edukacji (szczególnie w Polsce) zatraca sens prawdziwej edukacji, stając się bardziej systemem indoktrynacji.     

 

W Synergicznej Edukacji dla Przyszłości skupiamy się na edukacji czterowymiarowej, obejmującej kompetencje potrzebne by przetrwać i harmonijnie rozwijać się w świecie 21 wieku. Cztery wymiary o jakich mowa, to:

– wiedza (co wiedzieć i co rozumieć)

– umiejętności (jak użyć tej wiedzy)

– budowanie charakteru (jak się zachowywać i angażować w sprawy świata)

– meta-umiejętności i meta-uczenie się (jak wyciągać wnioski, adaptować się do świata poprzez kierowanie własnym procesem uczenia się; jak uczyć się uczyć, oduczać; jak operować trzema obszarami w człowieku: fizycznym, emocjonalnym i mentalnym; samoświadomość, kreatywność i odporność; psychologia w edukacji jako nauka o psyche– duszy)

CELEM jest stworzenie warunków dla rozwoju młodych ludzi w duchu nurtu Kulturowo Kreatywnych (Cultural Creatives), by w życiu przybierali postawy pro-aktywne i świadomie rzeźbili świat, w którym żyją, z pełnym rozpoznaniem własnych ograniczeń i faktu, że nie wiemy wszystkiego- jako pokorni praktykanci własnej, wrodzonej kreatywności w ewolucyjnej podróży samego Życia.

Wszyscy jesteśmy projektantami świata, w którym żyjemy. Jako uczestnicy kreatywnego procesu życia, nie mamy innego wyboru, jak tylko świadomie uczestniczyć w ewolucji wszechświata (czy na lepsze, czy na gorsze- to zawsze był nasz wybór). Wybór, jakiego dokonują Kulturowo Kreatywni, to świadomy krok w kierunku pokornego współtworzenia bardziej zrównoważonej, zdolnej do regeneracji kultury, zaczynając od lokalnych społeczności, w których żyją i kontynuując pracę na zewnątrz, w szeroki świat.   

 

Edukacja polega na odkrywaniu tego, kim naprawdę jesteś i stawaniu się najlepszą wersją siebie.

– Satish Kumar

 

Planowane Projekty:

Świadomość Społeczna i Umiejętności Społeczne w 21 wieku-

roczny program dla młodzieży szkolnej (od szkoły podstawowej do liceum)

 

Świadomość Społeczna:

 1. Empatia
 2. Zorientowanie na służbę
 3. Wspieranie rozwoju innych
 4. Wykorzystanie różnorodności społecznej
 5. Świadomość polityczna

 

Umiejętności Społeczne:

 1. Wpływ: efektywne techniki perswazji/wpływu
 2. Komunikacja: wysyłanie jasnych, przekonywujących wiadomości
 3. Przywództwo: inspirowanie i przewodzenie jednostkom i grupom
 4. Katalizowanie zmian: inicjowanie i zarządzanie zmianą
 5. Zarządzanie konfliktem: negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów
 6. Budowanie więzi: rozwijanie podstawowych i ważnych relacji
 7. Współpraca: praca z innymi w kierunku wspólnego celu
 8. Umiejętności grupowe: tworzenie synergii grupowej w dążeniu do wspólnych celów

 

Projekt planowany jest we współpracy z międzynarodową organizacją Gaia Education i innymi partnerami z kraju i zagranicy.

Szczegóły już wkrótce.