Filozofia Ezoteryczna a Epoka Wodnika

Filozofia Ezoteryczna a Epoka Wodnika

Czy Filozofia Ezoteryczna, zwana Odwieczną Mądrością (ang. Perennial Wisdom lub Ageless Wisdom) lub też Mądrością Transhimalajską, jest wiedzą, której czas dopiero nadchodzi? Której czas nadszedł teraz? Jest to wysoce prawdopodobne.

Alexander Gerasimchuk we wstępie do książki rosyjskiej teozofki i mistyczki Zinovii Dushkovej i wspomina przepowiednię Nostradamusa, według której nadejście Maitrei na ziemię zawsze poprzedzone jest Naukami Maitrei. Pisał on, że ludzkość na Zachodzie, Wschodzie i na Północy otrzyma Trzy Nauki Maitrei. Gerasimchuk ujawnia bardzo ciekawy fakt, a mianowicie, że jeden z rysunków niedawno odnalezionego manuskryptu Nostradamusa pt. Vaticinia Nostradami przedstawia Chakravartina- Króla Złotego Koła- którego nauki mają zostać ujawnione, zgodnie z przeznaczeniem, przez trzy kobiety. Tymi kobietami, co dalej skutecznie udowadnia wieloma faktami historycznymi, miałyby być Helena Petrovna Blavatska, Helena Roerich oraz współcześnie Zinovia Dushkova.

Zinovia Dushkova

 

Wpływ Heleny Blavatskiej i Heleny Roerich na bieg historii i rozwój kulturowy i moralny współczesnych ludzi do tej pory jest ogromnie niedoceniany, a wiele faktów historycznych dotyczących obu pań jest ukrywanych lub też zniekształcanych i przedstawianych w krzywym zwierciadle. Szczególnie Helena Blavatska zepchnięta została w obszary ciemnego New Age i okultyzmu rozumianego głównie pejoratywnie.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Niedawno miała miejsce coroczna konferencja Towarzystwa Teozoficznego w USA. Jednym z prelegentów w dniu 21 lipca 2019 był Mitch Horowitzii– w swoim wykładzie pt.: Tajemna Doktryna i Zakazane (lub jak później sam zaznacza, można byłoby zastąpić słowo ‚zakazane’ słowem ‚źle rozumiane’)(The Secret Doctrine and the Forbidden) przedstawia zgoła inną historię tej matki Nowego Wieku. Być może garstka tylko osób zna fakty, które Mitch Horowitz przedstawił w tym wykładzie, m.in. dotyczące decydującego wpływu Heleny P. Blavatskiej na ukształtowanie osobowości Ghandiego.

Helena Roerich

Jak wskazuje Horowitz, od 130 lat w kulturze dominują spekulacje, niezrozumienie i kłamstwa na temat H. Blavatskiej i jej dokonań, które były wynikiem napisanego przez nią 2-tomowego dzieła Tajemna Doktryna– podaje ku temu dwa główne powody: 1. najwięksi krytycy Blavatskiej po prostu nie czytali Doktryny, kopiują jedynie wyrwane z kontekstu opinie innych ludzi; 2. nauki Blavatskiej są źle rozumiane lub nierozumiane wcale, bowiem wszystko co robiła było bezprecedensowe, nie było wcześniej wzorca rzeczy, o których jako pierwsza mówiła- szła drogą, którą nikt przed nią nie szedł ( o obszarach, gdzie źle lub wcale nie rozumiano Blavatskiej napiszę w innym artykule).

W tym momencie warto zaznaczyć jedno- jak przekonuje Mitch Horowitz, powiązanie faszyzmu z Doktryną Tajemną to olbrzymia przesada, wynikająca bardziej z fascynacji Hitlerem, niż z faktów historycznych. W otoczeniu Hitlera kilka osób interesowało się okultyzmem, szczególnie Heinrich Himmler. Historia pokazuje, że Hitler wcale się nią nie interesował (interesowały go tylko symbole i ich magnetyczne oddziaływanie, tylko tyle). Prawdziwi okultyści byli zazwyczaj przez faszystów zabijani, np. Carl Germer, Karl Ernst Kraft – masoni, różokrzyżowcy, teozofowie, antropozofowie, okultyści uważani byli za absolutnych wrogów narodu.

Helena P. Blavatska

I jeszcze kilka słów o wpływie Heleny P. Blavatskiej na Ghandiego, bowiem jest to fakt nieprawdopodobny, a jednak skrzętnie przyćmiewany przez współczesną kulturę i historiografię. Ghandi w swoich listach i pamiętnikach opisuje, że miał spotkanie z Madame Blavatską w Londynie w 1889 i wpłynęło to na całe jego życie. Miało to miejsce zaledwie rok po publikacji Tajemnej Doktryny. Ghnadi wielokrotnie wspominał w wywiadach, m.in. w wywiadzie na kilka tygodni przed swoim zabójstwem, że to właśnie Helena Blavatska zaszczepiła w nim ideę uniwersalnego braterstwa (universal brotherhood). Jak relacjonuje Horowitz, Ghandi powiedział wtedy reporterowi, Louisowi Fisherowi (autorowi swojej biografii, z którym spędził dużo czasu), że „teozofia to hinduizm w swojej najlepszej postaci, ponieważ promuje uniwersalne braterstwo ludzi”. Równocześnie, gdy popatrzymy na liczne biografie Ghandiego, nie znajdziemy o tym praktycznie wzmianki, a jeśli już, to H.P. Blavatska jest wspominana jako osoba gdzieś na peryferiach życia Ghandiego i jego kariery. Tymczasem, była centralną postacią w jego życiu! Mitch Horowitz spędził dużo czasu z biografami Ghandiego, historykami- w wykładzie tym przedstawia syntezę tych spotkań, a wyłania się z tego obraz fascynujący. Okazuje się, że Ghandi znał też Annie Besant i innych teozofów i, słowami Horowitza, „był przez nich inspirowany, wpłynęli na niego, troszczył się o nich, mówił o nich”. Sam Ghandi powiedział, że H. Blavatska i dwóch innych teozofów było bezpośrednio odpowiedzialnych za to, że będąc młodym mężczyzną żyjącym w Londynie zaczął czytać Bhagavat Gitę. „W tym czasie był w szkole prawniczej i nie interesował się hinduizmem i duchowością, chciał zostać po prostu angielskim prawnikiem, prostował włosy na żel i ubierał się w kołnierze i garnitury. Ekscytował się na fakt życia w Londynie, chciał pasować do tamtejszych ludzi. Chciał zostawić za sobą

Annie Besant

religijne przesądy swoich rodziców. Nie umiał czytać nawet Gity w oryginale. Dwóch teozoficznych braci (wujek i siostrzeniec) w domu w Notthing Hill, gdzie mieszkała także Madame Blavatska, powiedzieli do niego:”Czy chciałbyś poczytać Gitę z nami?” Zgodził się. Wtedy powiedzieli: ”Tak na marginesie, teraz akurat mieszka u nas Madame Blavatsky i jej współpracownica Annie Besant- czy chciałbyś przyjść i je poznać?” Ghandi wspomina, że był przerażony na myśl o tym spotkaniu, bo miał ten silny akcent z Bombaju, obawiał się, że nie jest dość dobrze wykształcony, by być w obecności tych kobiet. Wiedział o istnieniu Heleny Blavatskiej i innych teozofów (byli bardzo poważani, jako zwolennicy kultury hinduizmu), o Annie Besant jako reformatorce politycznej- bardzo chciał ich poznać i był przerażony. Poszedł jednak na to spotkanie- Helena Blavatska dała mu kopię „Klucza do teozofii” – książkę tę sam uznał na centralną w swoim życiu, gdyż obudziła w jego sercu uniwersalność religii, uniwersalności wszystkich narodów”iii

Alexander Gerasimchuk we wcześniej wspomnianej książce wskazuje, że „Tajemna Doktryna” studiowana była przez takie postaci jak Thomas Edison (Członek Towarzystwa Teozoficznego założonego przez H. Blavatską w 1875 roku), Nikola Tesla (tego szczególnie interesowały opisywane przez Blavatską Kroniki Akashy) i Albert Einstein (wiele źródeł potwierdza fakt, że zawsze miał on kopię Tajemnej Doktryny na swoim biurku). Do tej pory dzieło to jest cenione przez duchowych przywódców Tybetu najwyższego szczebla, m.in. IX Panchen Lamę oraz XIV Dalaj Lamę (który napisał wstęp do opublikowanej w ramach setnej rocznicy edycji dzieła Blavatskiej The Voice of the Silence w 1989 roku).

Lyudmila Y. Reznik

Helena Roerich również była wpływową postacią bez zabiegania o to- był to z

pewnością efekt wielkiego szacunku i poważania, jakim ją darzono. Prowadziła m.in. korespondencję z prezydentem Franklinem Rooseveltem, który pod jej wpływem przyjął radę od samego Króla Shambhali (niektóre z tych listów znajdują się w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Franklina D. Roosevelta w Hyde Park w Nowym Jorku).iv

Ludmiła Reznik jest kolejną adeptką oraz nauczycielką Uniwersalnej Wiedzy przekazanej przez Himalajskich Mistrzów poprzez Helenę P. Blavatską i Alice A. Bailey. Od czterdziestu lat prowadzi grupy ezoteryczne , których praca oparta jest na wiedzy okultystycznej oraz bezpośrednim doświadczeniu. Jej praca dostępna jest na stronie www.mysterium.ru w języku rosyjskim i angielskim.

Od kobiet związanych z Filozofią Ezoteryczną i Odwieczną Mądrością, takich jak Zinovia Dushkova czy

William Meader

Ludmiła Reznik, przechodzimy w końcu do amerykańskich nauczycieli, a wśród nich William Meader. Jest nauczycielem wiedzy Transhimalajskiej przekazanej ludzkości w pismach Alice Bailey, która z kolei otrzymała je od Wzniesionego Mistrza Dhwjal Khula. William wykłada obecnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, Niemczech, Holandii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie i USA. W tym roku po raz pierwszy będzie w Polsce (więcej).  Od prawie 20 lat prowadzi publiczne wykłady, warsztaty i intensywne grupy studyjne. Regularnie występuje na konferencji Uniwersytetu Siedmiu Promieni, na wykładach prowadzonych przez Towarzystwo Teozoficzne w USA i innych miejscach na świecie, bywa gościem na wydarzeniach Fundacji Findhorn w Szkocji oraz Wrekin Forum w Wielkiej Brytanii. Był regularnym wykładowcą także na teologicznych wydarzeniach Unity Church (Zjednoczonego Kościoła), w Kościele Nauki Religijnej (Church of Religious Science) oraz na Konferencjach Arcane School w USA. Pracował jako profesor psychologii na Butte College w Oroville, USA. Zyskał międzynarodową reputację dzięki temu, że wspaniale łączy swoją wiedzę, umiejętności edukacyjne, kreatywność i wglądy by komunikować złożoność tej filozofii w sposób przynoszący słuchaczom oświecające wglądy i pozwalający na praktyczne zastosowanie tej wiedzy w codziennym życiu. William skupia się na Kreatywności Duchowej, Ewolucji Świadomości i Sztuce Medytacji. Nauka, którą przekazuje, pomaga rozpoznać i zacząć manifestować w świecie zewnętrznym plan własnej Duszy. William ma olbrzymi talent do przekładania Filozofii Ezoterycznej na realia obecnych czasów, czym zapełnia wciąż rosnącą potrzebę obecnego społeczeństwa na postępowe prawdy.

Wydaje się coraz bardziej zrozumiałe, że czas Filozofii Ezoterycznej, Psychologii Ezoterycznej i Astrologii Ezoterycznej (te trzy dziedziny stanowią bowiem całość Odwiecznej Mądrości) właśnie nadszedł i będzie nauką Nowego Wieku. William Meader wskazuje, że obecnie wchodzimy w Erę Wodnika, znaną również pod nazwą Ery Praktycznego Mistycyzmu. Właśnie w tej erze to, co uznawane było za wiedzę tajemną, stać się musi wiedzą jawną i stosowaną praktycznie na co dzień. Tak jak powiedział Mistrz Jezus: Czynić będziecie większe cuda ode mnie. Do tej pory niewielu rozumie prawdziwe nauki Jezusa- nauki Serca. Tak jak napisała Annie Besant we wstępie do Listów Mahatmów:

„(…)Wielu Pielgrzymów będących na Próbnej Ścieżce znajdzie w niej (w księdze) dużo pomocy i inspiracji i pomoże ona pogłębić odczucie rzeczywistości naszych Nauczycieli, czasami rozmazanej w umysłach neofitów przez pełne zgiełku wydarzenia świata zewnętrznego, tak jak nuty vinav rozmywają się, gdy grane w hałasie maszynowni. Niech księga ta przemówi do tych, którzy uszy mają do słuchania.”vi

William Meader o Filozofii Ezoterycznej mówi tak:

„Ważne, by zapamiętać, że Filozofia Ezoteryczna nie jest religią. Nie ma żadnych moralnych przykazań czy surowych twierdzeń, które by narzucała. Reprezentuje ona po prostu pewien zestaw głębokich idei, które mają potencjał by pogłębić nasze zrozumienie siebie, jak również większy świat, którego częścią jesteśmy i w którym żyjemy. Chociaż jej korzenie są starożytne, Filozofia Ezoteryczna przeżywa obecnie swój renesans. Na całym świecie odradza się obecnie żywe zainteresowanie jej głęboko mistycznym, a jednocześnie naukowym podejściem do duchowości i ludzkiego umysłu. Zgłębiając Filozofię Ezoteryczną odkrywamy, jak mocno transformujący efekt jej głębokie idee wywierają na nasze indywidualne życie, ale także odkrywamy, że ma to przełożenie na każdą sferę ludzkiej cywilizacji. Filozofia Ezoteryczna umożliwia zrozumienie życia w każdej dziedzinie ludzkiej ekspresji. Dlatego włącza wszystkie religie, ale nie jest w żaden sposób ograniczona do jednej.”vii

Obecne czasy potrzebują kosmologii bardziej, niż teologii- a Filozofia Ezoteryczna kosmologię tę przywraca kulturze Zachodu. Jak pisze w swojej książce Nadejście Kosmicznego Chrystusa Matthew Fox:

„Odnosząc porażkę w rozwinięciu i docenieniu żywej kosmologii dochodzimy do sytuacji, gdy uzależnieni jesteśmy od zniekształconej teologii. Gdy nauka i mistycyzm penetrują się wzajemnie, rodzą się nowe wglądy. Renesans wydarza się nie z zewnątrz do środka, ale ze środka na zewnątrz. Dusza zostaje wzburzona. I rodzą się nowe obrazy. I wcielają się w życie. I zostają wzniesione na niesamowite wysokości przygody i ryzyka i nowych możliwości.”viii

Ale o Kosmicznym Chrystusie napiszemy już w kolejnym artykule.

Urszula Klimko

 

i Zinovia Dushkova, The Teaching of the Heart. Book 1, Radiant Books, Moscow 2016

ii Mitch Horowitz jest pisarzem-rezydentem w New York Public Library, wykładowcą-rezydentem na University of Philosophical Research w Los Angeles i nagradzanym PEN autorem książek, w tym Okultyzmu Ameryki :Jeden prosty pomysł, jak pozytywne myślenie przekształciło współczesne życie ; Umysł jako budowniczy ; oraz Klub Cudów: jak myśli stają się rzeczywistością . Mitch napisał o wszystkim, od wojny z czarownicami po tajne życie Ronalda Reagana dla The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, Salon , Time.com i Politico (https://mitchhorowitz.com)

iv Zinovia Dushkova, The Teaching of the Heart. Book 1, Radiant Books, Moscow 2016

v Hinduski instrument strunowy.

vi Letters from the masters of the wisdom, 1881-1888, authors: Mahatmas, compiler: C. Jinarajadasa, 1919 https://mysterium.ru/_opendata/elibrary/theosophy/Mahatmas/LetMasters/en/100110021en1919-Masters-letters(Google).pdf

viii Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ, p. 132, Harper & Row Publishers, San Francisco